Käyttöehdot

ACN Europe B.V. on julkaissut nämä ACN Europen verkkosivuston käyttöehdot itseään ja eurooppalaisia tytäryhtiöitään (joista käytetään yhteisnimitystä ACN) varten. Nämä käyttöehdot koskevat tätä sivustoa ja kaikkia ACN:n omistamia tai luvalla käyttämiä verkkosivustoja.

Lue nämä käyttöehdot ennen tämän verkkosivuston käyttöä. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot riippumatta siitä, ostatko ACN:ltä mitään palveluja tai tuotteita.

1. Esittely

Näitä käyttöehtoja sovelletaan vain tämän verkkosivuston käyttöön. Ostaessasi ACN:ltä tuotteita tai palveluja sovelletaan lisäehtoja. ACN Europen tietosuojatiedoissa kerrotaan, miten ACN kerää ja käsittelee henkilötietoja ja muita tietoja käyttäessäsi tätä verkkosivustoa. Lue ne yhdessä näiden käyttöehtojen kanssa. Voit käyttää tämän verkkosivuston julkisia alueita antamatta henkilötietoja. Tämän verkkosivuston salasanalla suojattujen alueiden käyttö edellyttää tiettyjen henkilötietojen antamista ACN:lle.

ACN voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Sinun kannattaa tarkastaa näiden käyttöehtojen nykyinen versio säännöllisesti.

2. Käyttölupa ja ehdot

ACN myöntää sinulle rajoitetun, maksuttoman ja yksinoikeudettoman oikeuden verkkosivuston käyttöön. Tämän luvan ehtona vahvistat ja hyväksyt seuraavat seikat:

• Kaikki verkkosivuston logot, tavaramerkit, tekijänoikeuksin suojattu materiaali ja muu immateriaaliomaisuus ovat ACN:n tai sen käyttöoikeuksien haltijoiden tai ACN:n yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Näiden käyttöehtojen mukainen rajoitettu käyttölupa ei siirrä aineettoman omaisuuden omistusoikeutta tai muita oikeuksia;
• Et lataa, jäljennä, muokkaa, kopioi, jälleenmyy tai käytä mihinkään kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen (i) immateriaaliomaisuutta, (ii) tuoteluetteloita, kuvauksia tai hinnastoja tai (iii) muuta verkkosivuston sisältöä. ACN:n itsenäisillä edustajilla on kuitenkin rajoitettu ja yksinoikeudeton oikeus käyttää tiettyä immateriaaliomaisuutta itsenäisen edustajan sopimuksen mukaisesti;
• Et jäljennä tai tallenna mitään tämän verkkosivuston tai sen sisällön osaa toiseen verkkosivustoon;
• Käytät tätä verkkosivustoa itsenäisen edustajan sopimuksen ja ACN:n itsenäisiä edustajia koskevien toimintaehtojen mukaisesti, etkä muokkaa verkkosivustoa tai mitään sen sisältöä.
• ACN pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä käyttöehdoissa.

3. Käyttäjien materiaali ja käytös

Lukuun ottamatta ACN Europen tietosuojatiedoissa määritettyjä henkilötietoja, tähän verkkosivustoon lähettämiäsi tai siinä julkaisemiasi tietoja ei pidetä luottamuksellisina. Nämä tiedot eivät velvoita ACN:ää millään tavalla, ja ACN voi vapaasti käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen.

Et saa julkaista tässä verkkosivustossa tai lähettää siihen tai siitä materiaalia:

• joka on uhkaavaa tai loukkaavaa, herjaavaa tai hävytöntä, säädytöntä tai pornografista, kansaa kiihottavaa, vihaan yllyttävää, syrjivää, rienaavaa, luottamuksellisuutta tai yksityisyyttä rikkovaa tai muuten sopimatonta;
• johon sinulla ei ole laillista käyttöoikeutta;
• joka on rikos- tai siviilioikeudellinen rikos, rohkaisee rikos- tai siviilioikeudelliseen rikokseen tai johtaa rikos- tai siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen; tai
• joka voi vahingoittaa verkkosivustoa tai ACN:n järjestelmiä (kuten tietokonevirukset, loogiset pommit, troijalaiset hevoset, madot, haitalliset komponentit, korruptoituneet tiedot tai muut haittaohjelmistot tai haitalliset tiedot).

4. Muiden verkkosivustojen linkit

Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämiin verkkosivustoihin. Linkit tarjotaan vain verkkosivustoihin siirtymisen helpottamiseksi. Käyttäessäsi linkkejä poistut tästä verkkosivustosta. ACN ei tarkasta kolmansien osapuolten verkkosivustoja eikä vastaa niistä. Ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin ei sovelleta näitä käyttöehtoja tai ACN Europen tietosuojatietojen ehtoja. Kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Voit luoda linkin tähän verkkosivustoon seuraavilla ehdoilla:

• et toisinna mitään tämän verkkosivuston sivua;
• et käytä, muuta tai poista mitään immateriaaliomaisuutta;
• et ilmoita tai anna ymmärtää, että ACN tukee muita kuin omia tuotteitaan tai palvelujaan;
• et vääristele suhdettasi ACN:ään tai anna virheellisiä tietoja ACN:stä;
• luot linkkejä vain verkkosivustoista, joita sinulla on oikeus käyttää;
• verkkosivustosi ei sisällä vastenmielistä, loukkaavaa tai kiistanalaista sisältöä, ei loukkaa kenenkään oikeuksia eikä riko sovellettavaa lakia;
• jos olet ACN:n itsenäinen edustaja, noudatat itsenäisen edustajan sopimuksen ja itsenäisiä edustajia koskevien toimintaehtojen vaatimuksia.

5. Rikkomus

ACN voi keskeyttää tai irtisanoa oikeutesi käyttää tätä verkkosivustoa sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin sinua vastaan, jos rikot näitä käyttöehtoja. Suostut korvaamaan ACN:lle menetykset tai vahingot, joita ACN:lle tai sen lisenssinantajille tai ACN:n yhteistyökumppaneille aiheutuu siitä, että rikot näitä käyttöehtoja.

ACN avustaa valtion viranomaisia, jotka määräävät tai pyytävät ACN:ää paljastamaan verkkosivustoa lainvastaisesti käyttävien henkilöjen henkilöllisyyden.

6. Vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoitus

ACN pyrkii varmistamaan, että tämä verkkosivusto on käytettävissä vuorokauden ympäri ja että verkkosivuston tiedot pitävät paikkansa ja ovat ajan tasalla. ACN ei kuitenkaan ole vastuussa, jos tämä verkkosivusto ei ole käytettävissä minä tahansa ajankohtana tai jos tämän verkkosivuston tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita. Verkkosivuston käyttö voidaan keskeyttää milloin tahansa. ACN voi milloin tahansa muuttaa tämän verkkosivuston sisältöä. Tämän verkkosivuston sisältö voi olla vanhentunut, eikä ACN ole sitoutunut päivittämään sitä.

Tämän verkkosivuston materiaali tarjotaan sellaisenaan. ACN SULKEE POIS KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT VAKUUTUKSET, TAKUUT, EHDOT JA MUUT RAJOITUKSET. ACN ja ACN-konsernin jäsenet sekä niiden viranhaltijat, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat ja edustajat sulkevat pois kaiken vastuun suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu tämän verkkosivuston tai sen sisällön ja tähän verkkosivustoon linkeillä yhdistettyjen verkkosivustojen käytöstä tai siitä, että niitä ei voida käyttää.

7. Sovellettava laki

Näitä käyttöehtoja koskevat Alankomaiden lait. Tästä ilmoituksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät kiistat voidaan ratkaista ainoastaan Amsterdamin tuomioistuinten toimivallassa Alankomaissa.

Version 4.0

Julkaisupäivämäärä: 3. lokakuuta 2020

ACN Europe Website Terms of Use

These ACN Europe Website Terms of Use (“Terms of Use”) are issued by ACN Europe B.V. for itself and its European subsidiaries and affiliates (collectively “ACN”). These Terms of Use apply to this site and all websites that ACN owns or is licensed to use (each a “Website”).

Please read these Terms of Use before using this Website. By using the Website, you accept these Terms of Use, regardless of whether you purchase any service from ACN.

1. Introduction

These Terms of Use apply only to your use of this Website. If you purchase products or services from ACN, additional terms and conditions apply. The ACN Europe Privacy Policy describes how ACN collects and processes personal and non-personal information when you use this Website and should be read together with these Terms of Use. You can access the public areas of this Website without providing personal information. Password-protected areas of this Website require you to provide certain personal information to ACN.

ACN may revise these Terms of Use at any time. You should check these Terms of Use regularly to review the current version.

2. License and Conditions

ACN grants you a limited, royalty-free, non-exclusive license to access and make use of the Website. As a condition of such license, you acknowledge and agree that:

• all logos, trademarks, copyrighted material, and other intellectual property (“Intellectual Property”) on the Website are owned by ACN or its licensors or by ACN business partners. The limited license granted by these Terms of Use does not convey ownership or other rights in the Intellectual Property;
• you will not download, reproduce, modify, copy, resell, or use for any commercial or non-commercial purpose any (i) Intellectual Property; (ii) product listings, descriptions, or price lists; or (iii) any other content on the Website; provided that ACN Independent Business Owners have a limited non-exclusive right to use certain Intellectual Property as set forth in their Independent Business Owners Agreements;
• you will not reproduce or store any part of this Website or its content in another website;
• you will use this Website in compliance with your Independent Business Owners Agreement and ACN’s Policies and Procedures for Independent Business Owners;
• you will not alter this Website or any of its content.
Any rights not expressly granted in these Terms of Use are reserved to ACN.

3. Visitor Material and Conduct

Other than personal data covered by the ACN Europe Privacy Policy, any information that you transmit or post to this Website is considered non-confidential. ACN shall have no obligations with respect to such information and is free to use it for any purpose.

You may not post on or transmit to or from this Website any material:

• that is threatening or abusive, defamatory or scandalous, obscene or pornographic, seditious, liable to incite hatred, discriminatory, blasphemous, in breach of confidence or privacy, or otherwise inappropriate;
• that you do not have the legal right to use;
• that constitutes or encourages conduct that would constitute a criminal or civil offense or give rise to criminal or civil liability; or
• that could harm the Website or ACN’s systems (such as computer viruses, logic bombs, Trojan horses, worms, harmful components, corrupted data, or other malicious software or harmful data).

4. Links to and From Other Websites

This Website contains links to websites operated by third parties. The links are provided for convenience only. If you use the links, you will leave this Website. ACN does not review third-party websites and is not responsible for them. Third party websites are not covered by these Terms of Use or the ACN Europe Privacy Policy. If you access such third-party websites, you do so at your own risk.

You may link to this Website subject to the following conditions:

• you do not replicate any page of this Website; • you do not use, alter, or remove any Intellectual Property;
• you do not state or imply that ACN endorses any products or services other than its own;
• you do not misrepresent your relationship with ACN or present incorrect information about ACN;
• you link only from websites that you are authorised to use;
• your website does not contain content that is distasteful, offensive, or controversial, infringes the rights of any person, or fails to comply with applicable law; and
• if you are an ACN Business Owner, you adhere to the requirements of your Independent Business Owner's Agreement and the ACN Policies and Procedures.

5. Breach

ACN may suspend or terminate your access to this Website and to take other action against you if you breach these Terms of Use. You agree to indemnify ACN for any loss or damage suffered by ACN or its licensors or ACN business partners as a result of your breach of these Terms of Use.

ACN cooperates with governmental authorities that direct or request ACN to disclose the identity of anyone who uses the Website in a manner that violates the law.

6. Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability

ACN seeks to make this Website available 24 hours a day and to ensure that the information on the website is accurate and updated; however, ACN has no liability if this Website is unavailable at any time or if the information on this Website is incorrect, incomplete, or outdated. Access to this Website may be suspended without notice. ACN may make changes to the content of this Website at any time. The content of this Website may be out of date and ACN makes no commitment to update it.

The material on this Website is provided “as is”. ACN EXCLUDES ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS AND OTHER TERMS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ACN and the members of the ACN group of companies, and their respective officers, directors, employees, shareholders, and agents, exclude all liability for any direct or indirect loss or damage that may result to you or a third party from your use of or inability to use this Website or its content and any websites linked to this Website.

7. Applicable Law

This notice shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands. Any dispute arising out of or connected with this notice is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Amsterdam, The Netherlands.

Version 4.0

Issue Date: 03 October 2020